Kommittéer och ansvariga

Ansvariga och funktionärer

Utbildningsansvarig: Heinz Kusch

Båtplatsansvarig:       Lennart Håkansson                      070-5983558

IT-ansvarig:                 Kjell Andersson                            kjell.anders.andersson@gmail.com
BAS-ansvarig:             Lars Kronlund
Revisorer:                    MaldenPercovic
                                     Torvald Westergren
Valberedning:             Markus Broholm
                                     Mats Jepsen

Kranförare:                  Ulf Dagoberth                              073-326 19 91
                                     Göran Grundel                             070-533 66 54
                                     Bengt-Åke Johansson "Meckis" 070-958 12 40
                                     Tomas Bertilsson                         073-500 56 85