Kommittéer

Hamnkommittén 2024:

Håkan von Knorring   hakan@kraftmatteknik.se   076-772 46 24
Tomas Bertilsson
Jens Persson
Göran Grundel
Håkan Von Knorring
Bengt-Åke Johansson
Ulf Dagoberth
Ronny Bergman

Fällholmskommittén 2024:
Charlie Steijer
Lennart Dagoberth
Birgit Westergren
Karl-Erik Karlsson
Torvald Westergren
Peter Englund

Under vår och höst anordnads arbetshelger i hamnen för de medlemmar som vill fullgöra sin arbetsplikt för 2024. Information om arbetshelger 2024 kommer att skickas med mail till alla båtplatsinnehavare under kommande år.