Nyheter

Fortsatt bryggrenovering på arbetsdagen den 21 maj 

Sex båtar med besättning besökte på lördagen Fällholmen när det var dags att öppna för säsongen och utföra diverse underhållsarbeten och städning.

Redan klockan 9 på lördagsmorgonen var den gamla bryggdelen i inre hamnen borta och arbetet med att rikta upp konstruktionen i full gång. Renoveringsarbetet flöt på väl. Mycket tack vare Ulf & Lennart Dagoberth vilka tidigare övat upp sin färdigheter i samnd med renovering av bryggorna i Otterbäckens småbåtshamn. De nya bryggorna låg på plats i och med att arbetsdagen var slut vid fyra-tiden.

fh0521 - 1fh05213

 

 Under dagen städades hamnområdet och byggnaderna, farldesprickar lades ut samt uppfördes en ny anslagstavla som skall kompletteras med en välkomstskylt med information om Fällholmen och de faciliteter som finns på ön. Ytterligare underhållsarbeten kommer att genomföras under våren. Sommaren med sol och värme är välkommen!

 fh05212

 

 
Nyheter

Arbetsdagar våren 2016

hantverkare

Hamnkommittén har planerat för vårens arbetsdagar

  • Lördag 7 maj
  • Söndag 8 maj

Anmälan om deltagande skall ske till ABK:s kansli på tel. 0551-22756

 

Arbete övrig tid

Det finns även möjlighet att göra arbetsplikten vid en annan tidpunkt. För att bli tilldelad arbetsuppgifter kan du ta kontakt med:

  •  Alf Martin 070-332 06 60
  •  Ulf Dagoberth 073-326 19 91

 

 

 
Nyheter

Renovering av 125 m bryggor genomfört under vintern

brygga2Ett gäng ABK-are har under vintern renoverat drygt 125 meter brygga. De gamla bryggorna har i sin helhet demonterats. Därefter har den gamla stommen renoverats och riktats. Ett nytt bryggdäck har skruvats fast och de gamla elkablarna har rivits bort. Eftersom isen i vinter legat längre tid än tidigare år har arbetet gått smidigt och bryggorna har renoverats så långt som virket räckte.

När isen har släppt greppet om alla elledningar skall dessa tas bort och bytas ut mot nya. Dessutom skall nya ramper byggas. Vi båtägare med hamnplats tackar alla de medlemmar som gjort ett enastående arbete under vintern. Vi tackar de båtägare som gjort sin arbetsplikt under den kalla delen av året och ett extra stort tack till det gäng som vecka efter vecka frivilligt gjort många dagsverken i hamnen. De är Kenneth Nilsson, Ulf Dagoberth, Bengt-Åke Johansson, Alf Martin och Göran Grundel. 

 

 Här ser vi hur fina de renoverade bryggorna blivit. Denna del hade tidigare formen av en berg-och-dalbana.

 

 
Annons
På Däck
ABK:s medlemsblad
Nr 117 augusti 2015
Ladda ner och läs!

padack